windows下Gitea服务无法自启

日志 / 2388人浏览 / 0人评论

     本来Gitea是通过win7服务自启的,最近自启失败了。在计算机管理->服务和应用程序->服务 显示 Gitea是正在运行的,其实服务没有运行成功。

image.png

image.png

        在Gitea日志发现有个文件报错了

image.png


        于是        一看这个文件,真的是个不正常的文件

image.png

image.png

        于是,我把这个文件删除,重新启动Gitea,发现能够重新生成了.gitconfig

            image.png

    image.png

        GItea服务能正常开机启动了

        

        
感谢博主,喝杯咖啡~

0 条评论

还没有人发表评论

发表评论 取消回复

记住我的信息,方便下次评论
有人回复时邮件通知我